Επικοινωνία

Συντάκτης της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας Σκέψης και Προβληματισμού : Παπαδόπουλος Μάριος.
Email : papadomarn12@gmail.com